Exp. 3 Isoleren van reinculturen

In de natuur komen micro-organismen niet gescheiden per soort voor, maar in een combinatie van allerlei verschillende soorten. Op het laboratorium kunnen deze gemengde populaties gescheiden worden in reinculturen. Deze culturen bestaan uit slechts één soort organisme en zijn geschikt om onderzocht te worden op hun macroscopische, microscopische en biochemische eigenschappen.
In dit experiment zullen we eerst een techniek uitvoeren waarbij losliggende kolonies ontstaan (deel 1). Kolonies zijn individuele, macroscopisch zichtbare hoeveelheden microbiologische groei op het oppervlak van een vast medium. Elke kolonie is het nageslacht van één enkele cel. Als deze losliggende kolonies zijn verkregen, worden ze geïsoleerd door ze over te enten op schuine buizen. Hierin groeien de reinculturen (deel 2).

Basisvaardigheden Microbiologie blz. 22-23.

Open leermateriaal: zelftests blijven gratis!

Toen dit najaar in deze WordPress-website een upgrade werd uitgevoerd naar PHP8 werkte de plugin Wp Pro Quiz plotsklaps niet meer goed. PHP staat voor Hypertext PreProcessor en speelt een belangrijke rol in het creëren van dynamische webpagina’s.
Met de WordPress-plugin Wp Pro Quiz zijn alle interactieve zelftests voor verschillende leermethoden voor het laboratoriumonderwijs ontwikkeld. De upgrade naar PHP8 had tot gevolg dat de zelftests op de website vastliepen. Een vervelend probleem, omdat studenten hun kennis niet meer zelf konden testen.
Gelukkig kwam er hulp vanuit India. Yuvayana heeft PHP 8-ondersteuning toegevoegd aan de plugin Wp Pro Quiz. De zelftests voor de onderstaande leermethoden zijn nu PHP8 compatibel:
– Biologie voor Analisten,
– Basisvaardigheden Microbiologie en
– Basisvaardigheden Biologie .

De ontwikkeling en het onderhoud van deze websites kost veel tijd en geld. Met de verkoop van de bijbehorende leerboeken kunnen deze kosten gelukkig worden gedekt. En kunnen de zelftests als open leermateriaal gratis gebruikt blijven worden.

Wellicht ten overvloede meld ik dat het gebruik van zelftests wordt gezien als een van de beste leerstrategieën. Om leerstof goed te onthouden toont onderzoek aan dat zgn. retrieval-oefeningen als zelftests en flashcards een enorm verschil kunnen maken. In dit filmpje van Edutopia wordt dat nog eens kort uitgelegd.

Explosieve toename schurftgevallen

Schurft is aan een opmars bezig. Het aantal besmettingen van de huidaandoening is in een paar jaar meer dan verdrievoudigd en loopt ook momenteel sterk op. Wat is schurft en hoe is dit te behandelen?

Schurft (officiële naam: scabiës) is een besmettelijke huidziekte, die wordt veroorzaakt door Sarcoptes scabiei var. hominis (menselijke schurftmijt). Dit is een minuscule spinachtige (< 0,5 mm) die leeft in de huid. De schurftmijt graaft gangetjes in opperhuid van de mens, net onder de hoornlaag en legt er eieren in. In haar vier tot zes weken durende leven kan het vrouwtje twee tot vier eitjes per dag leggen. In totaal legt ze ongeveer zestig eitjes. Uit die eitjes komen de larven die op het huidoppervlak leven totdat ze uitgroeien tot geslachtsrijpe mijten waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen. Lang niet alle jonge mijten redden het. Gemiddeld draagt een patiënt vijf tot vijftien volwassen mijten bij zich (Scabiës richtlijn).

Levensloop van Sarcoptes scabiei

Behandeling
De enzymen en andere producten die door de mijten worden afgescheiden veroorzaken hevige jeuk, en soms een uitgebreide jeukende huiduitslag. De aandoening jeukt vreselijk, vooral ’s nachts.
De aandoening is goed te behandelen met een permetrine crème. Permetrine is een insecticide dat het zenuwstelsel van insecten aantast.