Leermethode Basisvaardigheden Microbiologie

Met deze leermethode kunnen basisvaardigheden uit de microbiologie worden aangeleerd. Basisvaardigheden Microbiologie kan in principe in elke opleiding worden gebruikt waar vaardigheden uit de praktijk van het microbiologisch laboratorium worden geoefend.

Werkboek

De voorschriften van de experimenten zijn helder en duidelijk geformuleerd. Daarnaast zorgt het grote aantal afbeeldingen en foto’s voor visualisatie van microbiologische technieken. Bij elk experiment is de benodigde achtergrondinformatie gegeven, zodat theorie en praktijk zijn geïntegreerd. De opgedane kennis wordt na elk experiment getoetst door middel van een aantal vragen.
Basisvaardigheden Microbiologie is een werkboek. Resultaten en antwoorden moeten worden ingevuld in de daarvoor opengelaten ruimten.
Van Basisvaardigheden Microbiologie is in 2018 de zesde editie verschenen. Klik hier voor de nieuwe inhoudsopgave.

In het werkboek is theorie en praktijk geïntegreerd.

E-learning

De nieuwe website microbiologie.eusvanhove.nl  ondersteunt effectieve leerstrategieën. Op de website staan bij elk experiment zelftests waarmee studenten hun verworven kennis kunnen testen. Leerstof wordt beter onthouden door regelmatig een zelftest te maken. Deze leerstrategie wordt retrieval practice genoemd.
Verder staan op de website bij elk hoofdstuk uitlegvideo’s. Door de combinatie van voorschriften in het werkboek en video-instructies op de website worden basisvaardigheden microbiologie beter ingestudeerd. Het combineren van tekst en beeld is een effectieve leerstrategie wordt dual coding genoemd.  

Veiligheid

Basisvaardigheden Microbiologie werkt met micro-organismen uit risicoklasse 1 en 2. Voor risicoklasse 1 worden geen bijzondere eisen gesteld aan laboratoria. Er worden een aantal werkvoorschriften geadviseerd die bekend staan als Veilige Microbiologische Technieken (VMT). Voor het werken met micro-organismen uit risicoklasse 2 zijn een aantal extra voorzieningen verplicht, zoals een autoclaaf, een veiligheidskabinet en wastafels met elleboogkranen.

DNA-technieken

In de 4e druk is een extra hoofdstuk met DNA-technieken toegevoegd. De DNA-experimenten in hoofdstuk 11 zijn gebaseerd op de Classroom Kits van Bio-Rad®. Met deze DNA kits kunnen basisvaardigheden uit de DNA-technologie worden geoefend. De DNA kits zijn ‘practicumproof’; ze geven vrijwel altijd een goed resultaat. Daarnaast zijn deze kits veilig, omdat er géén gebruik wordt gemaakt van het carcinogene ethidium bromide, maar van Fast Blast: een kleurstof waarmee DNA zichtbaar wordt gemaakt.

Medische microbiologie

In de vijfde druk zijn in het hoofdstuk Bodemmicrobiologie experimenten over de stikstofcyclus vervallen. Nieuw is hoofdstuk 12 Medische Microbiologie. Een kennismaking met de uitgebreide wereld van de medische microbiologie aan de hand van twee experimenten. Experiment 54 Identificatie van stafylokokken van de huid en experiment 55 Microbiologische analyse van urine.

Voedingsmiddelenmicrobiologie

In de nieuwste, zesde druk zijn de voorschriften meer geïllustreerd met foto’s. In hoofdstuk 6 Identificatie van micro-organismen is de Kligler-ijzeragartest vervangen door de Triple Sugar Iron (TSI) agartest. De lysine decarboxylatietest is extra aan dit hoofdstuk toegevoegd. Het hoofdstuk Voedingsmiddelenmicrobiologie is herzien en verder uitgebreid. Naast de melkzuur en alcoholfermentatie is het microbiologisch onderzoek aan voedingsmiddelen uitgebreid. Het mesofiel aeroob kiemgetal wordt bepaald in gehakt, shoarma en döner kebab (experiment 46). HACCP komt aan de orde in experiment 47 Enterobacteriaceae in kant-en-klaar maaltijden. Het Salmonella onderzoek is gehandhaafd in experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten. Nieuw is het experiment 49 waarin onderzoek wordt gedaan naar coagulasepositieve staphylococcen in garnalen. In experiment 50 wordt hygiëneonderzoek gedaan met RODAC-plaatjes en swabs.

Op- en aanmerkingen ter verbetering van deze leermethode kunnen worden gemaild naar eusvanhove@gmail.com of via het contactformulier.

BESTELLEN

microbiologiemicrobiologiemicrobiologieLaboratoriumonderwijs

ANTWOORDEN

Via deze knop kunnen docenten alle antwoorden op de vragen uit het werkboek verkrijgen. Het wachtwoord hiervoor kan worden aangevraagd via het contactformulier.