Leermethode Basisvaardigheden Biologie

Met Basisvaardigheden Biologie leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema’s.

– Natuurwetenschappelijke werkwijze
– Microscopie en cellen
– Diffusie en osmose
– Biomoleculen en enzymen
– Kwaliteit oppervlaktewater
– Bloed en bloedsomloop
– DNA en forensisch onderzoek

Vierde editie, Basisvaardigheden Biologie 2019

De experimenten worden ondersteund door video-instructies uit de tv serie Bio-Bits Bovenbouw. Studenten kunnen na het bekijken van de video-instructie en na bestudering van de theorie van het betreffende onderwerp zelfstandig aan de slag.

Kennis en vaardigheden kunnen studenten zelf testen met de interactieve zelftests bij elk thema.

Nieuwe druk
Van het werkboek Basisvaardigheden Biologie is in 2019 een vierde verbeterde editie verschenen. Deze nieuwe editie heeft dezelfde lay-out gekregen als Basisvaardigheden Microbiologie met nog meer afbeeldingen en foto’s in full colour, ingebonden (geen spiraalband meer) en nieuwe experimenten. 

Nieuw is onder meer experiment 40 Bloed en transfusie, waarmee bloedgroepen worden bepaald met de agglutinatietest en studenten een transfusieadvies opstellen voor patiënten. De benodigde practicummaterialen voor dit experiment zijn te bestellen bij Sanquin

Experiment 40 Bloed en transfusie
Nieuw in Basisvaardigheden Biologie is experiment 40 Bloed en transfusie.

Het werkboek Basisvaardigheden Biologie  is te bestellen bij MK Publishing.

Klik hier voor de inhoudsopgave van de nieuwe druk.

MK Publishing