Exp. 47 Enterobacteriaceae in kant-en-klaar maaltijden

Enterobacteriaceae worden geïsoleerd met het selectieve medium Violet Red Glucose Bile Glucose (VRBG). VRBG bevat galzouten waarmee de groei van Grampositieven wordt geremd. Daarnaast bevat het medium kristalviolet dat ook een remmende invloed heeft op Grampositieven. Als electieve componenten zijn in het medium glucose en de pH-indicator neuraalrood aanwezig.

Enterobacteriaceae fermenteren glucose waardoor kolonies een purperrode kleur krijgen als gevolg van een pH-omslag naar de zure kant. De kolonies zijn soms omgeven met een rode neerslaghof doordat galzouten neerslaan als gevolg van de zuurproductie uit glucose.
In experiment 47 wordt van kant-en-klaar maaltijden het aeroob kiemgetal en het aantal Enterobacteriaceae bepaald.

Het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie wordt uitgegeven door MK-publishing.


Werkboek Basisvaardigheden Microbiologie

Exp. 3 Isoleren van reinculturen

In de natuur komen micro-organismen niet gescheiden per soort voor, maar in een combinatie van allerlei verschillende soorten. Op het laboratorium kunnen deze gemengde populaties gescheiden worden in reinculturen. Deze culturen bestaan uit slechts één soort organisme en zijn geschikt om onderzocht te worden op hun macroscopische, microscopische en biochemische eigenschappen.
In dit experiment zullen we eerst een techniek uitvoeren waarbij losliggende kolonies ontstaan (deel 1). Kolonies zijn individuele, macroscopisch zichtbare hoeveelheden microbiologische groei op het oppervlak van een vast medium. Elke kolonie is het nageslacht van één enkele cel. Als deze losliggende kolonies zijn verkregen, worden ze geïsoleerd door ze over te enten op schuine buizen. Hierin groeien de reinculturen (deel 2).

Basisvaardigheden Microbiologie blz. 22-23.

Open leermateriaal: zelftests blijven gratis!

Toen dit najaar in deze WordPress-website een upgrade werd uitgevoerd naar PHP8 werkte de plugin Wp Pro Quiz plotsklaps niet meer goed. PHP staat voor Hypertext PreProcessor en speelt een belangrijke rol in het creëren van dynamische webpagina’s.
Met de WordPress-plugin Wp Pro Quiz zijn alle interactieve zelftests voor verschillende leermethoden voor het laboratoriumonderwijs ontwikkeld. De upgrade naar PHP8 had tot gevolg dat de zelftests op de website vastliepen. Een vervelend probleem, omdat studenten hun kennis niet meer zelf konden testen.
Gelukkig kwam er hulp vanuit India. Yuvayana heeft PHP 8-ondersteuning toegevoegd aan de plugin Wp Pro Quiz. De zelftests voor de onderstaande leermethoden zijn nu PHP8 compatibel:
– Biologie voor Analisten,
– Basisvaardigheden Microbiologie en
– Basisvaardigheden Biologie .

De ontwikkeling en het onderhoud van deze websites kost veel tijd en geld. Met de verkoop van de bijbehorende leerboeken kunnen deze kosten gelukkig worden gedekt. En kunnen de zelftests als open leermateriaal gratis gebruikt blijven worden.

Wellicht ten overvloede meld ik dat het gebruik van zelftests wordt gezien als een van de beste leerstrategieën. Om leerstof goed te onthouden toont onderzoek aan dat zgn. retrieval-oefeningen als zelftests en flashcards een enorm verschil kunnen maken. In dit filmpje van Edutopia wordt dat nog eens kort uitgelegd.