Salmonellabesmetting met meloenen

Bij een salmonella-uitbraak in de Verenigde Staten en Canada zijn ten minste acht mensen overleden. Er zijn honderden besmettingen gemeld, die worden gekoppeld aan een meloensoort, de cantaloupe. Veel van de mensen die ziek werden, zeiden voorgesneden stukjes meloen te hebben gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn nu grote terugroepacties gestart voor zowel voorgesneden stukjes als hele vruchten (CDC, 7 december 2023)
Het Voedingscentrum raadt mensen aan groente en fruit altijd eerst te wassen met water. Dat geldt ook voor fruit dat je nog gaat schillen, zoals meloen. 

Grensreactie
Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die behoren tot het geslacht Salmonella. Men schat dat in Nederland ruim honderdduizend voedselinfecties per jaar worden veroorzaakt door Salmonella
Met het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie leren studenten de verschillende stappen uit het microbiologisch onderzoek naar Salmonella. In dit onderzoek wordt geen kolonietelling gedaan, maar wordt onderzocht of Salmonella al dan niet aanwezig is in een voedingsmiddel, de zogenaamde grensreactie.  

Experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten. Uit Basisvaardigheden Microbiologie.

Na uitvoeren van dit experiment zijn studenten bekend met de grensreactie op Salmonella en zijn ze in staat de microbiologische hygiëne van voedingsmiddelen zoals meloenen te bepalen. De achtergrondkennis bij dit experiment testen studenten zelf met een online quiz.

Escherichia coli geeft op briljantgroen-agar een intense gele tot geelgroene kleur. Omdat Salmonella geen lactose en/of saccharose kan vergisten, kleurt de agar rood.

Thema 6 Bloed en bloedsomloop

In de leermethode Basisvaardigheden Biologie staan maar liefst 42 experimenten beschreven. Deze leermethode kan in principe in elke opleiding worden gebruikt waar vaardigheden uit de praktijk van het biologisch-medisch laboratorium worden geoefend. Deze leermethode is echter speciaal ontwikkeld voor het eerste leerjaar van het laboratoriumonderwijs.

Studenten leren biologische handelingen op een systematische en logische wijze uitvoeren. Basisvaardigheden worden aangeleerd met experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema’s. Bijvoorbeeld in thema 6 leren studenten met eenvoudige biologische, klinisch chemische en hematologische bepalingen ziekten van bloed en bloedsomloop aan te tonen.

Thema 6 Bloed en bloedsomloop uit Basisvaardigheden Biologie. 

Bij elk thema zijn digitale zelftests ontwikkeld waarmee studenten hun kennis en vaardigheden zelf kunnen testen.

Experiment 40 Bloed en transfusie uit de leermethode Basisvaardigheden Biologie.