Exp. 42 Isolatie van antibioticumproducerende micro-organismen

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.