Zelftests hoofdstuk 7

Kwantificeren van micro-organismen

Na afloop van elk experiment kun je je achtergrondkennis zelf testen met een quiz.
Je kennis over het hele hoofdstuk test je zelf met de Eindtoets (onderaan op deze pagina).

Experiment 34
Directe telling met behulp van een telkamer


Experiment 35
Kolonietelling: kiemgetal van een gistsuspensie


Experiment 36
Kolonietelling: kiemgetal van een bacteriecultuur


EINDTOETS