Exp. 55 Microbiologische analyse van urine

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.