Urease breekt ureum af tot ammoniak

Ammoniak is een gasvormige verbinding van stikstof en waterstof (NH3 ). Een overmatige hoeveelheid ammoniak kan schadelijk zijn voor de natuur door de verzuring van bodem en water. Dit kan leiden tot een vermindering van de biodiversiteit, doordat bepaalde plantensoorten niet meer kunnen overleven in zure bodems. Ook kan een overschot aan ammoniak leiden tot eutrofiƫring van water, wat betekent dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Dit kan leiden tot een overmatige groei van algen, die op hun beurt zuurstof uit het water halen waardoor vissen en andere waterdieren sterven.
Bovendien kan ammoniak in de atmosfeer terechtkomen en bijdragen aan verzuring van regenwater. Dit kan schadelijk zijn voor planten en bomen en kan leiden tot verminderde groei en sterfte van bladeren.

Lees verder “Urease breekt ureum af tot ammoniak”