Eerste drukproef

De eerste drukproef van het nieuwe hoofdstuk Immunologie is binnen.
De oude vertrouwde steunkleur blauw is gehandhaafd, maar wat direct opvalt zijn de vele, kleurige en verhelderende afbeeldingen.
Het hoofdstuk begint met de ‘melkmeisjes’ van dokter Jenner, grondlegger van de immunologie. Vervolgens zijn afweercellen en afweerorganen aan de beurt. Uitgebreid aan de orde komen de algemene afweer en de specifieke afweer met cellulaire en humorale immuniteit. Het hoofdstuk eindigt met immunologische technieken, onder meer met agglutinatie, monoklonale antistoffen en ELISA.
Elke paragraaf bevat opdrachten waarmee de leerstof wordt geoefend.

De 6e editie van Biologie voor het MLO verschijnt medio 2016.
Hier alvast een voorproefje van het nieuwe hoofdstuk Immunologie.

immunologie

 

Nieuwe editie Biologie voor het MLO

In de hedendaagse biologie wint het kleinste organisatieniveau van alles wat leeft aan belang. Er vindt een verschuiving plaats naar meer moleculaire biologie.  Op de Docentendag Laboratoriumonderwijs in Bunnik op 2 april 2015 werd het belang van moleculaire biologie in ‘Toekomstgericht laboratoriumonderwijs’ onderstreept. Docentendag 2015

De nieuwe editie van Biologie voor het MLO sluit aan op deze ontwikkeling en zal meer moleculaire biologie bevatten. Tijdens de Docentendag en via een online enquête is geïnventariseerd wat gebruikers vinden van meer moleculaire biologie in de vorm van twee nieuwe hoofdstukken Immunologie en Biotechnologie. Tevens is gevraagd welke onderwerpen in de nieuwe hoofdstukken aan de orde moeten komen.

Het idee van twee nieuwe hoofdstukken Immunologie en Biotechnologie wordt breed ondersteund onder docenten die Biologie voor het MLO gebruiken. Onderwerpen die in het hoofdstuk Immunologie aan de orde moeten komen zijn: afweerreacties, agglutinatie, ELISA, fluorescentie immuno-assay en immuno-histochemie. Voor het hoofdstuk Biotechnologie hebben de gebruikers voorkeur voor de onderwerpen: kloneren van genen in bacteriële plasmiden, DNA sequencing, PCR, gelelektroforese en DNA fingerprinting.

In het leerboek zal ruimte worden  vrijgemaakt voor de twee nieuwe hoofdstukken. Uit de inventarisatie onder de gebruikers blijkt dat met name de hoofdstukken Inleiding in de biologie, Bloedsomloop, Klassieke genetica en Ecosystemen en milieu ingekort kunnen worden. Ook onderwerpen uit de ‘klassieke’ biotechnologie kunnen volgens de gebruikers met minder ruimte toe.

De auteurs Harrie de Rijk en Eus van Hove gaan komende tijd aan de slag met de nieuwe editie van Biologie voor het MLO en zullen daarbij vooral aandacht hebben voor toepassingen in de beroepspraktijk. Ook de website Biologie voor het MLO wordt onder handen genomen. Medio 2016 komt de nieuwe, zesde editie van Biologie voor het MLO uit.