Responsieve zelftests

Al jaren maken de leermethoden Biologie voor het MLO en Basisvaardigheden Microbiologie gebruik van Hot Potatoes. Met Hot Potatoes kunnen docenten zonder speciale voorkennis interactieve oefeningen opmaken, die nadien gemakkelijk in een webpaginavorm te gieten zijn.
Hot Potatoes pagina’s vertonen zich echter niet zo gemakkelijk op kleine beeldschermen, zoals op een smartphone. Daarom worden de zelftests in Biologie voor het MLO en Basisvaardigheden Microbiologie vervangen door responsieve, schaalbare webpagina’s. In de loop van 2016 zullen alle zelftests zich automatisch aanpassen aan de schermgrootte van een desktop, tablet, of smartphone.
Voor het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie is reeds een responsieve zelftest gemaakt over DNA technieken.

zelftest

Mindmap hoofdstuk biotechnologie

Ook in de nieuwe editie van Biologie voor het MLO wordt elk hoofdstuk samengevat met een mindmap. In zo’n visueel schema zijn titels van paragrafen en subparafen geordend rond het centrale thema van elk hoofdstuk. Leerlingen zien in één oogopslag de belangrijkste begrippen en de structuur van de leerstof. Onderzoek toont aan dat leerlingen beter leren als zij zich de leerstof voor de geest kunnen halen.
Hieronder de mindmap van het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie.

mindmap biotechnologie

De mindmaps in Biologie voor het MLO zijn gecreëerd met Bubbl.us. De nieuwe, zesde editie verschijnt in het voorjaar 2016.

Nieuwe editie Biologie voor het MLO

In de hedendaagse biologie wint het kleinste organisatieniveau van alles wat leeft aan belang. Er vindt een verschuiving plaats naar meer moleculaire biologie.  Op de Docentendag Laboratoriumonderwijs in Bunnik op 2 april 2015 werd het belang van moleculaire biologie in ‘Toekomstgericht laboratoriumonderwijs’ onderstreept. Docentendag 2015

De nieuwe editie van Biologie voor het MLO sluit aan op deze ontwikkeling en zal meer moleculaire biologie bevatten. Tijdens de Docentendag en via een online enquête is geïnventariseerd wat gebruikers vinden van meer moleculaire biologie in de vorm van twee nieuwe hoofdstukken Immunologie en Biotechnologie. Tevens is gevraagd welke onderwerpen in de nieuwe hoofdstukken aan de orde moeten komen.

Het idee van twee nieuwe hoofdstukken Immunologie en Biotechnologie wordt breed ondersteund onder docenten die Biologie voor het MLO gebruiken. Onderwerpen die in het hoofdstuk Immunologie aan de orde moeten komen zijn: afweerreacties, agglutinatie, ELISA, fluorescentie immuno-assay en immuno-histochemie. Voor het hoofdstuk Biotechnologie hebben de gebruikers voorkeur voor de onderwerpen: kloneren van genen in bacteriële plasmiden, DNA sequencing, PCR, gelelektroforese en DNA fingerprinting.

In het leerboek zal ruimte worden  vrijgemaakt voor de twee nieuwe hoofdstukken. Uit de inventarisatie onder de gebruikers blijkt dat met name de hoofdstukken Inleiding in de biologie, Bloedsomloop, Klassieke genetica en Ecosystemen en milieu ingekort kunnen worden. Ook onderwerpen uit de ‘klassieke’ biotechnologie kunnen volgens de gebruikers met minder ruimte toe.

De auteurs Harrie de Rijk en Eus van Hove gaan komende tijd aan de slag met de nieuwe editie van Biologie voor het MLO en zullen daarbij vooral aandacht hebben voor toepassingen in de beroepspraktijk. Ook de website Biologie voor het MLO wordt onder handen genomen. Medio 2016 komt de nieuwe, zesde editie van Biologie voor het MLO uit.