Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Met een bijzonder kleine microscoop legde Van Leeuwenhoek een compleet nieuwe wereld bloot, een wereld die nog nooit iemand had gezien. Rijksmuseum Boerhaave opent opnieuw deze wereld, die Antoni van Leeuwenhoek 350 jaar geleden ontdekte. De verbluffende microwereld wordt zichtbaar in de tijdelijke tentoonstelling OnvoorstelbaarHoe Antoni van Leeuwenhoek de microwereld ontdekte.

Lees verder “Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)”

Urease breekt ureum af tot ammoniak

Ammoniak is een gasvormige verbinding van stikstof en waterstof (NH3 ). Een overmatige hoeveelheid ammoniak kan schadelijk zijn voor de natuur door de verzuring van bodem en water. Dit kan leiden tot een vermindering van de biodiversiteit, doordat bepaalde plantensoorten niet meer kunnen overleven in zure bodems. Ook kan een overschot aan ammoniak leiden tot eutrofiëring van water, wat betekent dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Dit kan leiden tot een overmatige groei van algen, die op hun beurt zuurstof uit het water halen waardoor vissen en andere waterdieren sterven.
Bovendien kan ammoniak in de atmosfeer terechtkomen en bijdragen aan verzuring van regenwater. Dit kan schadelijk zijn voor planten en bomen en kan leiden tot verminderde groei en sterfte van bladeren.

Lees verder “Urease breekt ureum af tot ammoniak”

Exp. 54 Identificatie van stafylokokken van de huid

Staphylococcus aureus is de meest pathogene stafylokok. S. aureus is een bekende voedselvergiftiger, maar als deze bacterie door de huid dringt kan deze steenpuisten (furunkel) en wondinfecties veroorzaken. Verder wordt Staphylococcus aureus geïsoleerd bij urineweginfectie, longontsteking en uierontsteking bij koeien.

In dit experiment ga je stafylokokken isoleren uit het residente huidmicrobioom en ga je verschillende soorten onderscheiden met klassieke test-procedures en met een computerondersteunde multitest procedure.