Exp. 49 Coagulasepositieve staphylococcen in garnalen

In dit experiment wordt de microbiologische kwaliteit van gepelde garnalen onderzocht. Gepelde garnalen is een microbiologisch kwetsbaar product. Op vissersboten worden de gevangen garnalen gewassen met zeewater en rond de vissersboten vliegen zwermen meeuwen die de visvangst met hun uitwerpselen kunnen besmetten. Ook tijdens het garnalen pellen kan besmetting met coagulasepositieve bacteriën optreden.

Het aantonen van coagulasepositieve staphylococcen bestaat uit twee stappen:
1 Isolatie op Baird-Parker medium
Kolonies van staphylococcen zijn gitzwart op BP medium en vormen een heldere hof rond de kolonie (zie foto hierboven).
2 Bevestiging met de coagulasetest
Als coagulasepositieve staphylococcen worden gesuspendeerd in bloedplasma klontert fibrine neer.

Basisvaardigheden Microbiologie blz 238.

Meer infecties met vleesetende bacteriën

Ziekenhuizen door het hele land zien een toename van patiënten met een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI), oftewel vleesetende bacterie (‘Doodziek door vleesetende bacterie‘). Vleesetende bacteriën zijn streptokokken.

Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard. Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een invasieve infectie waarbij ernstige klachten kunnen ontstaan zoals bloedvergiftiging. De bacterie wordt ‘vleesetende bacterie’ genoemd, omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.

Streptokokken zijn grampositieve bacteriën die in ketens groeien (streptos = ketting/keten). Vele streptokokken produceren een hemolysine dat erytrocyten geheel of gedeeltelijk oplost. Op de bloedplaat is de kolonie dan door een heldere hof (ß-hemolyse) of een groene hof (α-hemolyse) omgeven. Men spreekt dan van α- of ß-hemolytische streptokokken. 

Streptococcus pyogenes (1000x)

Test je kennis over microscopisch onderzoek met deze zelftests:

Website Basisvaardigheden Microbiologie is verhuisd

Het nieuwe url van Basisvaardigheden Microbiologie is: https://microbiologie.eusvanhove.nl.
Komend schooljaar wordt de oude website basismicrobiologie.nl doorverwezen naar het nieuwe url.