Exp. 8 Microscopisch meten van micro-organismen

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.