Exp. 6 Microscopisch onderzoek van waterpreparaten

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.