Exp. 5 Microscopisch onderzoek van gekleurde preparaten

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.