Exp. 49 Coagulasepositieve staphylococcen in garnalen

In dit experiment wordt de microbiologische kwaliteit van gepelde garnalen onderzocht. Gepelde garnalen is een microbiologisch kwetsbaar product. Op vissersboten worden de gevangen garnalen gewassen met zeewater en rond de vissersboten vliegen zwermen meeuwen die de visvangst met hun uitwerpselen kunnen besmetten. Ook tijdens het garnalen pellen kan besmetting met coagulasepositieve bacteriën optreden.

Het aantonen van coagulasepositieve staphylococcen bestaat uit twee stappen:
1 Isolatie op Baird-Parker medium
Kolonies van staphylococcen zijn gitzwart op BP medium en vormen een heldere hof rond de kolonie (zie foto hierboven).
2 Bevestiging met de coagulasetest
Als coagulasepositieve staphylococcen worden gesuspendeerd in bloedplasma klontert fibrine neer.

Basisvaardigheden Microbiologie blz 238.