Exp. 3 Isoleren van reinculturen

In de natuur komen micro-organismen niet gescheiden per soort voor, maar in een combinatie van allerlei verschillende soorten. Op het laboratorium kunnen deze gemengde populaties gescheiden worden in reinculturen. Deze culturen bestaan uit slechts één soort organisme en zijn geschikt om onderzocht te worden op hun macroscopische, microscopische en biochemische eigenschappen.
In dit experiment zullen we eerst een techniek uitvoeren waarbij losliggende kolonies ontstaan (deel 1). Kolonies zijn individuele, macroscopisch zichtbare hoeveelheden microbiologische groei op het oppervlak van een vast medium. Elke kolonie is het nageslacht van één enkele cel. Als deze losliggende kolonies zijn verkregen, worden ze geïsoleerd door ze over te enten op schuine buizen. Hierin groeien de reinculturen (deel 2).

Basisvaardigheden Microbiologie blz. 22-23.