Exp. 20 Fysische inperking: osmotische druk

Als je dit experiment hebt uitgevoerd kun je met deze quiz je achtergrondkennis testen.