Salmonellabesmetting met meloenen

Bij een salmonella-uitbraak in de Verenigde Staten en Canada zijn ten minste acht mensen overleden. Er zijn honderden besmettingen gemeld, die worden gekoppeld aan een meloensoort, de cantaloupe. Veel van de mensen die ziek werden, zeiden voorgesneden stukjes meloen te hebben gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn nu grote terugroepacties gestart voor zowel voorgesneden stukjes als hele vruchten (CDC, 7 december 2023)
Het Voedingscentrum raadt mensen aan groente en fruit altijd eerst te wassen met water. Dat geldt ook voor fruit dat je nog gaat schillen, zoals meloen. 

Grensreactie
Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die behoren tot het geslacht Salmonella. Men schat dat in Nederland ruim honderdduizend voedselinfecties per jaar worden veroorzaakt door Salmonella
Met het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie leren studenten de verschillende stappen uit het microbiologisch onderzoek naar Salmonella. In dit onderzoek wordt geen kolonietelling gedaan, maar wordt onderzocht of Salmonella al dan niet aanwezig is in een voedingsmiddel, de zogenaamde grensreactie.  

Experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten. Uit Basisvaardigheden Microbiologie.

Na uitvoeren van dit experiment zijn studenten bekend met de grensreactie op Salmonella en zijn ze in staat de microbiologische hygiëne van voedingsmiddelen zoals meloenen te bepalen. De achtergrondkennis bij dit experiment testen studenten zelf met een online quiz.

Escherichia coli geeft op briljantgroen-agar een intense gele tot geelgroene kleur. Omdat Salmonella geen lactose en/of saccharose kan vergisten, kleurt de agar rood.

Exp. 49 Coagulasepositieve staphylococcen in garnalen

In dit experiment wordt de microbiologische kwaliteit van gepelde garnalen onderzocht. Gepelde garnalen is een microbiologisch kwetsbaar product. Op vissersboten worden de gevangen garnalen gewassen met zeewater en rond de vissersboten vliegen zwermen meeuwen die de visvangst met hun uitwerpselen kunnen besmetten. Ook tijdens het garnalen pellen kan besmetting met coagulasepositieve bacteriën optreden.

Het aantonen van coagulasepositieve staphylococcen bestaat uit twee stappen:
1 Isolatie op Baird-Parker medium
Kolonies van staphylococcen zijn gitzwart op BP medium en vormen een heldere hof rond de kolonie (zie foto hierboven).
2 Bevestiging met de coagulasetest
Als coagulasepositieve staphylococcen worden gesuspendeerd in bloedplasma klontert fibrine neer.

Basisvaardigheden Microbiologie blz 238.