Thema 6 Bloed en bloedsomloop

In de leermethode Basisvaardigheden Biologie staan maar liefst 42 experimenten beschreven. Deze leermethode kan in principe in elke opleiding worden gebruikt waar vaardigheden uit de praktijk van het biologisch-medisch laboratorium worden geoefend. Deze leermethode is echter speciaal ontwikkeld voor het eerste leerjaar van het laboratoriumonderwijs.

Studenten leren biologische handelingen op een systematische en logische wijze uitvoeren. Basisvaardigheden worden aangeleerd met experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema’s. Bijvoorbeeld in thema 6 leren studenten met eenvoudige biologische, klinisch chemische en hematologische bepalingen ziekten van bloed en bloedsomloop aan te tonen.

Thema 6 Bloed en bloedsomloop uit Basisvaardigheden Biologie. 

Bij elk thema zijn digitale zelftests ontwikkeld waarmee studenten hun kennis en vaardigheden zelf kunnen testen.

Experiment 40 Bloed en transfusie uit de leermethode Basisvaardigheden Biologie.